გთავაზობთ თუშეთის სამ დღიან ტურს

გთავაზობთ თუშეთის სამდღიან ტურს

მარშრუტითბილისი - ალვანი - ომალო - თელავი - თბილისი

ტურისსახეობასათავგადასავლო Jeep ტური
სატრანსპორტო საშუალება: Mitsubishi Delica
მანძილი: 280კმ (ერთიმიმართულებით)
ხანგძლიობადღე 2 ღამე
ღამისთევასასტუმროში "კამსური" (ომალოში).

 

ჯგუფისგასვლა 7 ივლისს

ფასი: 270 ლარი გომეწრის მიმართულებით გამგზავრება, დოჭუსა და ჯვარბოსელის მონახულება, დაბრუნება ომალოში სადლი და გამგზავრება თბილისში დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებით 10-11 სააზე.

 

ღირებულებაში შედის:

ტრანსპორტირება 
ღამისთევასასტუმროში2ღამე.
სამჯერადიკვებაგზის(კვებისგარდა).გიდი - ინსტრუქტორის მომსახურეობა.ტურის მოკლე აღწერა:

I დღე: 06:00 გასვლა თბილისიდან - ქვემო ალვანისა და ფშავლების გავლით გადასვლა (აბანოს უღელტეხილით) თუშეთში. დაბინავება სასტუმროში. სადილი - თავისუფალი დრო. საღამოს შენაქოსა და დიკლოს მონახულება (გაღმა თუშეთი), მცირე საფეხმავლო მარშრუტი ძველი დიკლოს მიმართულებით, დაბრუნება ომალოში. თუშური ვახშამი. ღამისთევა.

 

II დღე: ძველი ომალოს (კესელოს) მონახულება, გადასვლა პირიქითა თუშეთში, სოფელი დართლო, ფარსმა, გირევი, ჰეღო. სადილი დართლოში, დაბრუნება ომალოში. ღამისთევა სასტუმროში. გომეწრის მიმართულებით გამგზავრება, დოჭუსა და ჯვარბოსელის მონახულება, დაბრუნება ომალოში სადლი და გამგზავრება თბილისში დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებით 10-11 სააზე

გთავაზობთ თუშეთის სამ დღიან ტურს
გთავაზობთ თუშეთის სამ დღიან ტურს
გთავაზობთ თუშეთის სამ დღიან ტურს